گواهینامه های اخذ شده

گواهینامه های اخذ شده شرکتهایسنس کوشاب غرب ایلام استاندارد 9001:2015 ایزو سیستم مدیریت کیفیت استاندارد 10002:2018 ایزو سیستم مدیریت شکایت مشتریان استاندارد 10004:2018 ایزو پایش و اندازه گیری رضایت مشتری استاندارد 45001:2018 ایزو بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی استاندارد 14001:2015 ایزو سیستم مدیریت زیست محیطی استاندارد 22000:2018 ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی استاندارد 10015:2019 ایزو افزایش کارایی از طریق سیستم مدیریت کیفیت استاندارد HACCP ایزو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی

استاندارد 9001:2015 ایزو سیستم مدیریت کیفیت

ارائه یکنواخت محصولات و خدمات یعنی سازمان به ذی‌نفعان اطمینان می‌دهد کیفیت محصولات و خدماتش در آینده هیچگاه افول نخواهد کرد و سازمان دائما به دنبال راه حل و ارائه خدمت یا محصولیست که خشنودی مشتری رابه همراه داشته باشد.

ISO 9001:2015 یک استاندارد بین المللی شناخته شده برای ایجاد، اجرای و حفظ سیستم مدیریت کیفیت برای هر شرکت است . به عنوان یک استاندارد بین المللی، آن را به عنوان پایه ای برای هر شرکت برای ایجاد یک سیستم برای اطمینان از رضایت مشتری و بهبود به رسمیت شناخته شده است

سیستم مدیریت کیفیت، که اغلب به عنوان یک سیستم QMS شناخته می شود، مجموعه ای از سیاست ها، فرآیندها، روش های ثبت شده و سوابق است. این مجموعه اسناد مجموعه ای از قوانین داخلی را تنظیم می کند که بر پایه چگونگی ایجاد و ارائه محصول یا خدمات خود به مشتریان خود حاکم خواهد بود.

مشتریان شما اطمینان حاصل خواهند کرد که شما سیستم مدیریت کیفیت را بر اساس 10 اصل مدیریت کیفیت ایزو 9001:2015 ایجاد کرده اید.

استاندارد 10002:2018 ایزو سیستم مدیریت شکایت مشتریان

این استاندارد راهنمایی هایی را به سازمان ها برای برنامه ریزی ، طراحی ، توسعه ، اجرا ، نگهداری و بهبود فرآیند رسیدگی به شکایات موثر و کارآمد برای همه انواع فعالیت های تجاری یا غیر تجاری ، از جمله مربوط به تجارت الکترونیکی ، ارائه می کند . این استاندارد قصد دارد که برای سازمان ومشتریان آن ، شاکیان و سایر ذینفعان مثمر ثمر واقع شود .

استاندارد ISO 10002:2018 جنبه های زیر را برای رسیدگی به شکایات ارائه می دهد :
 1. افزایش رضایت مشتری با ایجاد یک محیط مشتری محور که پذیرای بازخورد (از جمله شکایات) است ، حل هرگونه شکایت و افزایش توانایی سازمان برای بهبود محصولات و خدمات خود ، از جمله خدمات مشتری
 2. مشارکت و تعهد مدیران ارشد از طریق کسب و استقرار کافی منابع ، از جمله آموزش پرسنل
 3. شناخت و رسیدگی به نیازها و انتظارات متقاضیان شکایت کننده
 4. اراه یک فرآیند شکایات باز، موثر و آسان
 5. تجزیه و تحلیل و ارزیابی شکایات به منظور بهبود کیفیت محصولات و خدمات، از جمله خدمات مشتری
 6. ممیزی فرایند رسیدگی شکایات
 7. بررسی اثربخشی و کارآیی فرآیند رسیدگی شکایات

استاندارد 10004:2018 ایزو طراحی ، برنامه ریزی و اندازه گیری رضایت مشتری

استاندارد ایزو ISO 10004:2018 برای طراحی، برنامه ریزی و اجرای فرآیند پایش و اندازه گیری رضایت مشتریان تدوین شده است. یکی از عوامل کلیدی موفقیت سازمانی، رضایت مشتری از سازمان و محصولات و خدمات آن است. بنابراین نظارت و اندازه گیری رضایت مشتری یک امر ضروری می باشد.

استاندارد ایزو 10004 دستورالعمل هایی را برای تعریف و اجرای فرآیندهای نظارت و ارزیابی رضایت مشتری ارائه می دهد. این استاندارد در مورد هر سازمان، صرف نظر از نوع یا اندازه آن، یا محصولات و خدماتی که ارائه می دهد، مورد استفاده قرار می گیرد. تمرکز این سند بر روی مشتریان خارج از سازمان است.

رضایت مشتری از طریق شکاف بین انتظارات مشتری و ادراک مشتری از محصول یا خدمات، آنگونه که از سوی سازمان تحویل داده می شود و جنبه های مربوط به خود سازمان، تعیین می شود . برای رسیدن به رضایت مشتری، سازمان ها ابتدا باید انتظارات مشتری را درک کنند. این انتظارات ممکن است صریح یا ضمنی باشد، یا به طور کامل بیان نشده باشد.

انتظارات مشتری، همانطور که سازمان آن را درک می کند، مبنای اصلی محصولات و خدمات است که پس از آن برنامه ریزی و تحویل می شوند.

میزان و درجه ای که محصول یا خدمات ارائه شده و دیگر جنبه های سازمانی مشتری، برای برآوردن یا فراتر رفتن از انتظارات درک می شود، میزان رضایت مشتری را تعیین می کند.

استاندارد 10015:2019 ایزو افزایش کارایی از طریق سیستم مدیریت کیفیت

استاندارد ایزو 10015 ، یک استاندارد از خانواده ایزو 9000 می باشد که در آن به تشریح فرآیند آموزش و نحوه سازماندهی و ساماندهی آن پرداخته می شود. این استاندارد از 4 مرحله اصلی تشکیل شده است که این چهار مرحله در شکل زیر دیده می شود

 1. نیازسنجی آموزشی : در این مرحله سازمان ها نیازهای آموزشی کارکنان خودشان را شناسایی می کنند که این نیازها می تواند فاصله و شکاف بین مهارت ها و دانش مورد نیاز یک سمت سازمانی با فرد مسئول باشد و یا افزایش مهارت و آگاهی پرسنل که نیازمند یادگیری است
 2. برنامه ریزی : پس از اینکه نیازسنجی انجام شد می بایست برای اجرا آموزش های تایید شده ، برنامه زمانبندی شده در نظر گرفته شود
 3. اجرا : برنامه های تدوین شده در زمان های تعیین شده اجرا می شوند
 4. اثربخشی آموزشی : بررسی می شود که آیا آموزش های ارائه شده اثربخش بوده اند یا خیر

استاندارد 14001:2015 ایزو سیستم مدیریت زیست محیطی

این استاندارد که الزاماتی را برای حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آسیب رساندن آلاینده های شرکت ها به محیط دارد . این استاندارد همچنین می تواند پوشش دهنده بسیار خوبی به قوانین و مقررات دولتی درحوزه محیط زیست باشد، چرا که الزامات این استاندارد فراتر از قوانین و استانداردهای ملی است.

پیاده سازی استاندارد سیستم مدیریت زیست محیطی (ایزو 14001) مزایای بسیاری دارد که در زیر به برخی از آنها پرداخته ایم.

 1. پشتیبانی ازمحیط زیست و پیشگیری از آلودگی
 2. انطباق با نیازمندی‏‌‏های قانونی و مقرراتی ملی
 3. ارزیابی عملكرد زیست محیطی سازمان
 4. شناسایی فرصت‌هایی برای بهبود زیست محیطی
 5. كاهش مصرف منابع طبیعی و كاهش مصرف انرژی
 6. كاهش ضایعات و پسماندها و استفاده از روش های بازیافت
 7. اطمینان از حفاظت محیط زیست در توسعه پایدار ( در سطوح ملـی ، منطقه‌‏‏ای و جهانی )

استاندارد 22000:2018 ایزو سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی

استاندارد ISO 22000، استاندارد سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی نام دارد و برای سازمان هایی است که در زنجیره مواد غذایی فعالیت دارند. استاندارد ایزو 22000 الزاماتی را برای سازمان ها ایجاد می کند تا تضمین نماید محصول غذایی ارائه شده عاری از هر نوع آلودگی می باشد . آلودگی ها در این استاندارد به سه نوع میکروبی، شیمیایی و فیزیکی تقسیم می شود .

ایمنی مواد غذایی به خاطر وجود خطرات ناشی از مواد غذایی در زمان دریافت توسط مصرف کننده مربوط است. از آنجایی که بروز خطرات ایمنی در ماده غذایی می تواند در هر مرحله‌‏ای از زنجیره مواد غذایی اتفاق افتد، به کارگیری کنترل کافی در سراسر زنجیره تولید مواد غذایی ضروری می باشد.

استاندارد ISO 22000 سازمان‌‏ها را در این راستا و اهداف یاری می نماید :
 1. امکان پذیری و تجزیه و تحلیل خطر
 2. ایجاد برنامه های پیش نیازی عملیاتی
 3. ایجاد طرح HACCP
 4. به روز در آوری اطلاعات و مستندات اولیه مشخص کننده PRP، و طرح HACCP
 5. طرح ریزی تصدیق
 6. ردیابی و کنترل عدم انطباق

استاندارد 45001:2018 ایزو بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی

این استاندارد با عنوان استاندارد بین المللی ایمنی و بهداشت شغلی معرفی شد. استاندارد ISO 45001 شامل الزامات و دستورالعمل هایی است که به سازمان ها کمک می کند تا با ایجاد چارچوبی برای بهبود ایمنی کارکنان، کاهش خطرات در محیط کاری و ایجاد شرایط بهتر و ایمن تر کار، در سراسر جهان اقدام کنند.

این استاندارد در حال حاضر توسط کمیته کارشناسان بهداشت و ایمنی حرفه ای توسعه می یابد و از سایر سیستم های مدیریت عمومی مانند ISO 14001 و ISO 9001 پیروی می کند.

استاندارد ISO 45001 دیگر استانداردهای بین المللی در این زمینه مانند OHSAS 18001 ، دستورالعمل های سازمان بین المللی کار ILO-OSH ، استانداردهای مختلف ملی و استانداردهای بین المللی کار و استاندارد بین المللی کنوانسیون های بین المللی را شامل می شود.

استاندارد HACCP ایزو سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت مواد غذایی

در استاندارد HACCP هر خطری که به طور منطقی امکان رخ دادنش در زنجیره­ ی مواد غذایی وجود دارد باید شناسایی و ارزیابی شود، مانند خطراتی که می­تواند مربوط به نوع فرآیند و تجهیزات مورد استفاده باشد.

تحلیل خطر از طریق به کار گیری استاندارد HACCP کلیدی است برای ورود به سیستم مدیریت ایمنی مواد غذایی، تحلیل خطر به شرکت ها کمک می­کند تا دانش مورد نیاز برای پایه­ ریزی و اجرای میزان کنترل خطر موثر را به دست آورده و به آن نظم دهد.

مزایای دریافت گواهینامه HACCP
 1. اطمینان از سلامت محصولات و مواد غذایی
 2. جهانی شدن و ایجاد مزیت رقابتی در صادرات
 3. دریافت گواهینامه بین المللی معتبر با کد رجیستر
 4. ایجاد احساس اطمینان خاطر در مشتریان
 5. ایجاد فروش بیشتر به دلیل تقویت برند
 6. ایجاد و بهبود یک سیستم مدیریت کارا